ورود به حساب کاربری
سخنان الهام بخش برای سفر
دیدن دنیا بیشتر از دیدن هر رویایی خارق العاده تر است  ( ری بردبری )
سفر کردن، اولش باعث میشه که شما چیزی نتونید بگید ولی بعد ها شما را تبدیل به یک قصه  گو میکند (ابن بطوطه)
نگران چال و چوله های راه نباش، سفری که به آن میروی را جشن بگیر ( فیتس مولان )
یک بار در سال به جاهایی برو که هیچگاه سفر نکرده ایی ( دالای لاما )
سفر کردن یعنی فهمیدن اینکه درباره ی دیگر کشور ها اشتباه فکر میکردی ( آلدوس هاکسلی )
این مقصد نیست که به آن میرسی تنها اتفاقات و خاطره هاییست که در طی مسیر بوجود می آوری ( پنه لوپه رایلی )
اگر فکر میکنید که سفر خطرناک است به چیز های روتین بچسبید که مرگبار است ( پائولو کوئیلو )
سفر بردباری را آموزش میدهد ( بنجامین دیسرائلی )
سفر برای تعصب، تحجر و باریک بینی کشنده است ( مارک توآین )
اگر میخواهی سریع و به جاها ی دور سفر کنی سبک سفر کن، تمامی حسادت ها ، خودخواهی ها و ترس ها را جا بگذار ( سزار پاوس )
یادگیری یک زبان، پذیرفتن یک دنیا فرهنگ است  ( فرانتس فانون )
هیچ چیز بیشتر از سفر باعث افزایش هوشمندی نمیشود  ( امیل زولا )
هرکس باید سفر کند تا یاد بگیرد  ( مارک توآین )
سرمایه گذاری در سفر، سرمایه گذاری برای خود است  ( متیو کارستن )
سفر با دوستان اندازه گیری میشود نه با مسافت های طی شده  ( تیم کاهیل )
من عاشق حس ناشناختگی یا بی نامی هستم که در شهری که تا بحال در آن نبودم بهم دست میدهد ( بیل بریسون )
هیچوقت برای رفتن به دور دست ها مردد نباشید، به آنسوی دریاها، مرز ها، کشورها، باورها ( امین مالوف )
یک جادویی در رفتن به دور دست ها نهفته است که در هنگام برگشت باعث تغییر میشود ( کیت داگلاس ویگین)
سفر باعث تکامل میشود ( پییر برناردو )
شگفتا!!! به جاهایی که خواهید رفت ( دکتر سوس )
یک مسافرخوب هیچوقت سفری ازپیش برنامه ریزی شده ایی ندارد و هیچ قصدی هم برای رسیدن ندارد( لائو تزو)
یک مسافر چیزی را که دوست دارد میبیند ولی یک گردشگر چیزی را که برایش پیش آمده میبیند ( جی.کی. چسترتون )
مقصد هیچگاه مکان نیست بلکه راهیست برای دیدن چیزها به شکل جدید ( هنری میلر )
سفر کردن چیزی نیست که در آن خوب هستی، چیزیست که انجام میدهی ( گایل فورمن )
سفر کردن یعنی زندگی کردن ( هانس کریستین آندرسون )
زندگی مثل خواندن یک کتاب است و آن هایی که سفر نمیکنند تنها یک صفحه از آنرا میخوانند ( سن آگوستین )
سفر شما را متواضع میکند زیرا خواهید دید که چه جای کوچکی از این دنیای بزرگ را اشغال کرده اید 
( گوستاو فلوبر)
فقط در سفر هست که اشخاص میتوانند خودرا بشناسند و حتی خود را پیدا کنند ( آندره ژید )
ما از اینکه از زندگی فرار نکنیم سفر نمیکنیم بلکه از اینکه زندگی ما را فراری ندهد سفر میکنیم.
گردشگران نمیدانند که کجا بوده اند ولی مسافران میدانند که به کجا میخواهند بروند ( پاول ترو )
مردم به سفر نمیروند بلکه سفر آنها را میبرد ( جان استینبک )
سفر تنها چیزیست که وقتی آنرا میخرید ثروتمندتر خواهید شد.
3اگر به غذا نه میگویید، سنت ها را انکار میکنید و از دین می هراسید و از مردم دوری میکنید، بهتر است در خانه بمانید
( جیمز میشنر )
اگر نمیدانید که به کجا میخواهید بروید ، جاده شما را به آنجا خواهد برد  ( لوئیس کارول )
هیچکس قادر به درک این نخواهد بود که چقدر لذت بخش است پس از سفر به خانه برگردی و سرت را روی بالشت قدیمی بذاری که همیشه میذاشتی . 
تنها کسی که سفر میکند راه را پیدا خواهد کرد ( ضرب المثل نروژی )
از میان سفر هایی که میکنیم بدنبال زیبایی ها میگردیم و این زمانی صورت میگیرد که آن زیبایی ها را با خود حمل کنیم.
( رالف والدو امرسون )
بیشتر که سفر میکنم به خودم بیشتر نزدیک میشوم  (اندرو مککارتی )
برای هر رویا پردازی کاملا ممکن است که برای جاهایی که تا بحال نبوده ای دلتنگ شوی،حتی بیشتر از جاهایی که بوده ای 
( جودیث تورمن )
زندگی کن، سفر کن، ماجراجویی کن، خوشبخت باش ولی متاسف نباش ( جک کریاک )
سفر ارزشمند است ( ارسطو )